Vakantierooster

Naast de door de overheid vastgestelde vakantieperiodes, zijn er ook een aantal vrije dagen die schoolafhankelijk gepland worden. Deze dagen worden door de leerkrachten gebruikt voor studie en overleg, de kinderen zijn dan vrij.                                                                           
Via Social Schools informeren wij u over onze vrije dagen.

Meer informatie over de landelijke vastgestelde vakantiedagen vindt u op   
www.rijksoverheid.nl/schoolvakanties.

Hier vindt u ook een aantal antwoorden op vragen omtrent vakantie en schoolplicht.

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie

21 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie

17 t/m 21 februari 2020

Goede Vrijdag

10 april 2020

Pasen

12 en 13 april 2020

Meivakantie

27 april t/m 5 mei 2020

Hemelvaart

21 en 22 mei 2020

Pinkstervakantie                                

1 juni t/m 5 juni 2020

Zomervakantie

6 juli t/m 14 augustus 2020

Marge dagen : 4 september 2019, 16 oktober 2019, 4 mei 2020, 29 juni 2020