Vakantierooster

Naast de door de overheid vastgestelde vakantieperiodes, zijn er ook een aantal vrije dagen die schoolafhankelijk gepland worden. Deze dagen worden door de leerkrachten gebruikt voor studie en overleg, de kinderen zijn dan vrij.                                                                           
Via onze nieuwsbrief informeren wij u over onze vrije dagen.

Meer informatie over de landelijke vastgestelde vakantiedagen vindt u op   
www.rijksoverheid.nl/schoolvakanties.

Hier vindt u ook een aantal antwoorden op vragen omtrent vakantie en schoolplicht.

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie

20 t/m  29 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018 t/m 06 januari 2019

Voorjaarsvakantie

16 t/m 24 februari 2019

Goede Vrijdag

19 april 2019

Pasen

21 en 22 april 2019

Meivakantie

23 april t/m 05 mei 2019

Hemelvaartsdag

30 en 31 mei 2019

Pinksteren                                

09 en 10 juni 2019

Zomervakantie

13 juli t/m 25 augustus 2019

 

 

 

 

Extra vrije dagen:

De onderstaande vrije dagdelen/dagen kunt u alvast noteren:

 

 

Maandag (gehele dag)

29 oktober 2018

Vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur

21 december 2018 (Kerstvrijdag)

 

Donderdagmiddag vanaf 12.00 uur i.v.m. cursus team

 

 

14 februari - 21 maart 2019

11 april-13 juni-4 juli  2019

 

Vrijdag (gehele dag)

28 juni 2019 (TT-Assen)

Maandag (gehele dag)

01 juli 2019 (TT-Assen)

Vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur

12 juli 2019  (laatste schooldag)