Vakantierooster

Naast de door de overheid vastgestelde vakantieperiodes, zijn er ook een aantal vrije dagen die schoolafhankelijk gepland worden. Deze dagen worden door de leerkrachten gebruikt voor studie en overleg, de kinderen zijn dan vrij.                                                                           
Via onze nieuwsbrief informeren wij u over onze vrije dagen.

Meer informatie over de landelijke vastgestelde vakantiedagen vindt u op   
www.rijksoverheid.nl/schoolvakanties.

Hier vindt u ook een aantal antwoorden op vragen omtrent vakantie en schoolplicht. 

 

Vakantierooster

Herfstvakantie

23 tot en met 27 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017 tot en met 07 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari tot en met 04 maart 2018

Goede Vrijdag

30 maart 2018

Pasen

01 en 02 april 2018

Meivakantie

27 april t/m 13 mei 2018

Pinksteren

20 en 21 mei 2018

Zomervakantie

21 juli tot en met 02 september  2018

 

 

Extra vrije dagen:

De onderstaande vrije dagdelen/dagen kunt u alvast noteren:

vrijdagmiddag               22 december 2017

woensdag                     07 februari 2018 

vrijdag                           29 juni 2018  (TT-Assen)

vrijdagmiddag               20 juli 2018  (Laatste schooldag)