Schooltijden

  Groep 1 t/m 8  
Maandag  08:30 - 14:00  
Dinsdag   08:30 - 14:00  
Woensdag  08:30 - 14.00  
Donderdag  08:30 - 14:00  
Vrijdag  08:30 - 14:00  

 

Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open.  Voor een korte mededelingen kan de leerkracht u te woord staan om 8.20 uur. Heeft u echter meer tijd nodig, dan kan er een afspraak gemaakt worden na schooltijd. Om 08.30 starten de lessen.

Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn. Indien er kinderen stelselmatig te laat komen, zijn wij genoodzaakt de leerplichtambtenaar in te schakelen. Wij hanteren hierbij de volgende stappen:

  1. 3x te laat: gesprek met de directeur om te kijken hoe herhaling voorkomen kan worden.
  2. 6x te laat: gesprek met de leerplichtambtenaar en de directeur op school.
  3. 9x te laat: gesprek met leerplichtambtenaar op het gemeentehuis.

 

Het 5 Gelijke Dagen Model en overblijven
Wij werken met het 5 Gelijke Dagen Model. Dit houdt in dat op de Vredeveldschool alle leerlingen tijdens de middagpauze op school in hun eigen groep overblijven. Zij doen dat onder toezicht van de groepsleerkracht in hun eigen groepslokaal. Er wordt gezamenlijk gegeten, waarna de kinderen buiten gaan spelen. Bij slecht weer kunnen zij binnen spelletjes doen, lezen, tekenen en dergelijke. 

 

De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee van thuis, zowel voor de ochtend- als de middagpauze. 

 

Pauzetijden

Ochtendpauze: 10.15 - 10.30 uur                                                            

Lunchpauze:     12.15 - 12.45  uur