Gymtijden

De leerlingen van de groepen 1-2 krijgen een spelles of een les met groot materiaal  in één van de speelzalen van de MFA. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen gymnastiek in de gymzaal van MFA “de Orchidee”.

Groep 6-7-8 vrijdagochtend  (van 08.30 tot 10.00 uur) 
Groep 3-4-5 vrijdagochtend   (van 10.00 tot 11.30 uur)

Tijdens de gymles dient uw kind sportkleding en sportschoenen te dragen.
Als kinderen, om welke reden dan ook, niet aan de gymles mee kunnen doen, moeten zij een briefje van huis meenemen. Of de ouder/verzorger meldt dit persoonlijk aan de groepsleerkracht.