Digitaal Verzuimregister

Digitaal verzuimregister 

Met ingang van 1 april 2017 zijn alle scholen verplicht het verzuim van een leerling te registreren in het zogenaamde Verzuimregister. Dit geldt in ieder geval tot de 16e levensjaar van een leerling. 

De registratie kan gaan over geoorloofd verzuim, zoals:

Ziekte en Verzuim op basis van verleend verlof.

Dit verlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden toegekend voor maximaal 10 dagen. Het wordt alleen toegekend als ouders kunnen aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te gaan. De directeur van de school verleent toestemming voor dit verlof aan de ouders. De eerste 2 weken na de zomervakantie kan geen toestemming worden verleend.

Verzuim op basis van gewichtige redenen. Hiervoor dient de ouder een verzoek in bij de directeur van de school. Dit verzuim geldt voor maximaal 10 schooldagen.

 Ongeoorloofd verzuim dat de scholen, naast registratie in het Verzuimregister, moeten melden aan de Leerplichtambtenaar is:

-  Meer verzuim dan 16 uur in vier weken. (Of bij minder uren, als de school vermoedt dat het verzuim te maken heeft met achterliggende problemen van de leerling)

-  Langdurig verzuim van meer dan 4 weken zonder geldige redenen

-  Luxe verzuim: hiervan is sprake als een leerplichtige zonder vrijstelling, buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat

-  Thuiszitter en absoluut verzuimers; thuiszitters zijn zij die niet op school ingeschreven staan, absoluut verzuimers zij die leerlingen die niet aanwezig zijn terwijl zij wel ingeschreven staan.

 Meer informatie over het Verzuimregister is te vinden op de website van DUO (dienst uitvoering onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), www.duo.nl.