Samen sterk

De Vredeveldschool heeft een oudervereniging en een medezeggenschapsraad. De oudervereniging heeft als belangrijkste taak om samen met het team van de school activiteiten te organiseren. Denk daarbij o.a. aan: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Brunch met Pasen en het pleinfeest.

Daarnaast nemen twee ouders samen met 2 leerkrachten zitting in de medezeggenschapsraad. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de directeur advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.  

Ook hebben we ouders die iedere week helpen bij de schoolbieb en ouders die na iedere vakantie alle kinderen checken op luizen.

Daarnaast hebben we dit schooljaar weer klasse-ouders aangesteld. Deze klasse-ouders zijn de aanspreekpunten voor de leerkrachten voor het regelen en organiseren van zaken, bijvoorbeeld vervoer voor schooluitjes, vieringen of klusjes.