Met elkaar praten....

‘Wij vinden het belangrijk om met elkaar te praten en niet over elkaar. Dat leren wij de kinderen ook.’ 

De Vredeveldschool investeert veel tijd in de samenwerking met u als ouder. Samenwerken met ouders betekent meer dan hen informeren  of informatie uitwisselen. Het betekent dat wij als school verwachten dat ouders ook positief meedenken en meedoen in en aan het onderwijs aan hun kind. Wij zijn beiden verantwoordelijk voor schoolsucces. Daarom praten wij zoveel mogelijk met elkaar en zo min mogelijk over elkaar.

Door samen – in een sfeer van openheid, respect en gelijkwaardigheid – te brainstormen ontstaan vaak hele nieuwe inzichten en oplossingen: samen weten en kunnen we meer dan ieder voor zich.

Gedurende het schooljaar organiseren wij meerdere keren per jaar ouder-kind-leerkracht-gesprekken om samen met elkaar te bespreken hoe het gaat op school en thuis. Ook staan de leerkrachten en de locatiedirecteur altijd open voor een gesprek met u als ouder/verzorger. Om u rustig en goed te woord te staan is het verstandig om hiervoor een afspraak te maken met desbetreffende leerkracht of locatiedirecteur.