Contactmomenten

Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten we met ouder-kind-leerkracht-gesprekken. Deze gesprekken zijn bedoeld om elkaar goed te leren kennen.  

We vinden het belangrijk dat als ouder weet hoe het gaat op school. Hoe de lessen gegeven worden en hoe de kinderen (samen) werken. Daarom bent u op een paar keer per jaar van harte welkom tijdens de inloopochtenden. U kunt dan een kijkje nemen in de klas en de sfeer op school proeven. Daarnaast houden we minimaal 1x in de maand een koffie/thee-uurtje. In dit uurtje zitten ouders/verzorgers en de locatiedirecteur van de Vredeveldschool bij elkaar om bij te praten over de ontwikkelingen op school.