Contactmomenten

Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten we met ouder-kind-leerkracht-gesprekken. Deze gesprekken zijn bedoeld om elkaar goed te leren kennen.  

We vinden het belangrijk dat u als ouder weet hoe het gaat op school. Hoe de lessen gegeven worden en hoe de kinderen (samen) werken. Daarom bent u ook een paar keer per jaar van harte welkom tijdens de inloopochtenden. U kunt dan een kijkje nemen in de klas en de sfeer op school proeven. Daarnaast houden we minimaal 1x in de maand een koffie/thee-uurtje. In dit uurtje zitten ouders/verzorgers en de locatiedirecteur van de Vredeveldschool bij elkaar om bij te praten over de ontwikkelingen op school.