Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Er zijn verschillende niveaus aan te brengen in ouderbetrokkenheid:

• Het eerste niveau is dat ouders zorgen voor een positieve thuissituatie, die de ontwikkeling van het kind stimuleert.
• Het tweede niveau is dat ouders actief deelnemen aan het huiswerk van de kinderen.
• Het derde niveau is dat ouders helpen bij activiteiten op school.
• Het vierde niveau is de formele ouderparticipatie, bijvoorbeeld in de Medezeggenschapsraad.

Hoge ouderbetrokkenheid leveren het kind en de school uiteindelijk veel voordelen op. De onderwijskansen van het kind worden door de ouderbetrokkenheid  aanzienlijk verbeterd. Ouders die de schoolsituatie kennen, die op de hoogte blijven van de voortgang van het kind, kunnen beter meedenken en meepraten over actuele schoolzaken. Daarom investeert het team van de Vredeveldschool in goede communicatie– en informatiestromen en in een persoonlijke benadering. Wij houden contact met ouders via de wekelijkse nieuwsbrief, de website, ouderavonden, inloop ’s ochtends, ouder- kind en leerkrachtgesprekken, koffie-uurtjes e.d.