Logopedie

Met praten en taal leert uw kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is belangrijk voor een goede ontwikkeling, verstandelijk, emotioneel en sociaal. Spraak en taal beïnvloeden ook de leerprestaties, zoals lezen en schrijven. Bij sommige kinderen blijft de spraak- en taalontwikkeling achter. 

Het vroegtijdig opsporen van problemen op het gebied van spraak, taal, stem en mondgewoonten is daarom heel belangrijk. 

In groep 2 vindt een logopedische screening op school plaats door de logopedist van de GGD bij alle kinderen die nog geen logopedisch onderzoek of behandeling hebben gehad. Het kind wordt voor deze screening even uit de klas gehaald. Ouders worden schriftelijk geïnformeerd over de resultaten. Kinderen uit alle groepen kunnen bij twijfel op logopedisch gebied in overleg met de leerkracht aangemeld worden voor een onderzoek.