Hoofdluis

De juiste aanpak voorkomt dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Op de Vredeveldschool hebben we regelmatig controles die er voor zorgen dat zo nodig een  snelle behandeling mogelijk is en kinderen elkaar niet (verder) besmetten. Om een uitbraak van luizen te voorkomen, gelden er afspraken, vastgesteld door het Luizenteam, bestaande uit coördinatoren en controleurs.  Aanspreekpunt voor de ouders en het team is Sylvia Poepe.

Afspraken:

  • Na elke vakantie worden alle kinderen uit alle klassen gelijktijdig gecontroleerd door het luizenteam. Zij nemen maatregelen om tijdens de controle besmetting te voorkomen. De ouders zorgen er voor dat de kinderen met makkelijk toegankelijk haar naar school gaan. Dit houdt in geen ingewikkelde vlechten en speldjes, en weinig of geen gel in het haar. 
  • De ouders van kinderen waarbij luizen zijn geconstateerd wordt door een coördinator geïnformeerd. 
  • De ouders behandelen de kinderen direct met een luizen-dodend middel en kammen gedurende twee weken het haar met een netenkam (dit is een andere kam dan de luizenkam); ook overige gezinsleden dienen op hoofdluis gecontroleerd en zo nodig behandeld te worden. Het kind kan nadat het haar, direct na de constatering is behandeld, weer op school komen. Twee weken na de eerste controle worden alle kinderen in de klas waar hoofdluis is geconstateerd, opnieuw gecontroleerd. De leerkracht geeft in de klas uitleg over hoofdluis, dit om te voorkomen dat de besmette kinderen worden geplaagd/gepest. Naast de controle op school, dienen de kinderen thuis ook regelmatig gecontroleerd en zo nodig, behandeld te worden. 

Het krijgen van hoofdluis overkomt je, immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet, er kan voortdurend (her)besmetting plaats vinden. 

Meer weten?  www.landelijksteunpunthoofdluizen.nl