Gezondheidsonderzoek door GGD

Als uw kind in groep 2 en groep 7 zit, wordt uw kind door de GGD uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Als het zover is, krijgt u daarover een brief met twee vragenlijsten. De vragen gaan over de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van uw kind. Deze lijsten dienen door u ingevuld te worden en daarna ingeleverd te worden in een gesloten envelop bij de leerkracht. Als u de vragenlijst niet inlevert, kan uw kind niet worden onderzocht. 

Tijdens het onderzoek wordt de lengte en het gewicht van uw kind gemeten. Ook vindt een ogen- en gehoortest plaats. Uw kind hoeft zich tijdens het onderzoek niet uit te kleden. Uw kind krijgt de uitkomsten van het onderzoek mee in een gesloten envelop. Na het onderzoek noteert de teamassistente alle gegevens in het dossier van uw kind. Ze bespreekt deze gegevens, uw ingevulde vragenlijst en eventuele vragen van de leerkracht met de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige.