Kinderopvang Assen Oost

Locatie: MFA De Orchidee, Tuinstraat, Assen.

U bent op zoek naar kinderopvang met warme en echte aandacht voor uw kind? Ongetwijfeld brengt dat vragen met zich mee. Heeft mijn kind het straks naar de zin op de opvang? Wordt er goed ingespeeld op de behoeften van mijn kind? Maar ook: wat zijn de kosten? Allemaal vragen die wij heel goed begrijpen en waar we u graag alles over vertellen.

Bij Kinderopvang Assen Oost kan het jonge kind de wereld ontdekken. We nemen uw kind bij de hand wanneer het nodig is en geven het de ruimte waar het kan. Uw baby of peuter kan de wereld om zich heen op een veilige, vertrouwde manier ontdekken bij Kinderopvang Assen Oost.

Ook uw schoolgaande kind(eren) kunnen op de buitenschoolse opvang meedoen aan activiteiten zoals theater, workshops, koken en knutselen. Maar ook even ‘niks doen’, vinden wij net zo belangrijk. Voor iedereen is er een uitdaging!

Kinderopvang Assen Oost biedt opvang voor kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar. Voor de kinderen van nul tot vier jaar bieden we dagopvang en peuteropvang. Bij de dagopvang kunt u kiezen tussen de ochtend en/of de middag. Peutergroep Assen Oost is op alle ochtenden in de week geopend.

Verlenging van de dagdelen is mogelijk. Hiervoor contact kunt u contact opnemen met onze afdeling klantcontact (0592 301993 of email: kinderopvang@plateau-assen.nl).

Tarieven 2018

We leveren graag maatwerk in overleg met u. Kinderopvang Assen Oost biedt u dan ook een breed scala aan contractmogelijkheden. Zo kunt u voor vaste of flexibele opvang kiezen of voor 40, 46 of 52 weken opvang per jaar.

Basisuurtarief:

Kinderdagopvang (inclusief peuteropvang) 0-4 jaar: € 7,45 per uur

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar: € 6,84 per uur.

De kosten voor de kinderopvang zijn voor ieder gezin anders en zijn niet altijd eenvoudig te berekenen. Dit heeft te maken met de kinderopvangtoeslag die u via de Belastingdienst kunt ontvangen wanneer u als ouder(s) werkt of studeert. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw belastbaar gezinsinkomen en de soort opvang die u nodig heeft. Onze uurtarieven zijn bruto tarieven. U betaalt netto, afhankelijk van uw inkomen, over het algemeen veel minder. Voor de laagste-inkomensgroepen bedragen de kosten soms slechts € 0,55 per uur!

De bijdrage voor peuteropvang is afhankelijk van uw gezinssituatie.

  1. U werkt en/of studeert als ouder(s) allebei of als alleenstaande ouder. In dat geval kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen via de belastingdienst en ontvangt u een overeenkomst met de bruto bedragen.

  2. Slechts 1 van beide ouders werkt of studeert of beide ouders werken niet dan wordt een deel gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidie. U betaalt aan ons een inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuteropvang.

Op de site van de belastingdienst kunt u vinden wat de voorwaarden (onder kinderopvangtoeslag 2018/voorwaarden 2018) zijn om voor de toeslag in aanmerking te komen en kunt u berekenen (https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/) hoeveel toeslag u ontvangt.

Onder het kopje documenten vindt u ons tarievenoverzicht (2018). U kunt ook opvang afnemen in alleen de oneven of de even weken. Wij adviseren u over de mogelijkheden contact op de nemen met de afdeling Klantencontact via 0592-301993 of via e-mail kinderopvang@plateau-assen.nl

Meer informatie of aanmelden

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen bij Kinderopvang Assen Oost. U kunt daarvoor contact opnemen met:

  • Plateau Kindcentrum Valkenhorst, Marianne Emmerink, telefoonnummer: 0592 820630

  • C.J.B.S. De Regenboog, Jannet Ensing telefoonnummer 0592 316723

  • R.K. Vredeveldschool, Anneke Voss, telefoonnummer 0592 317620

U kunt zich ook direct aanmelden via het aanmeldformulier onder het kopje documenten. Hiervoor zijn 3 verschillende formulieren.

  1. Kinderopvang 0-4 jaar

  2. Peuteropvang 2-4 jaar

  3. Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Wij hopen u en uw kind snel te mogen verwelkomen.

Samenwerking

De onderwijsbesturen Plateau, CKC Drenthe en Primenius hebben onderling afspraken gemaakt voor het aanbieden van kinderopvang in de Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) in Assen. Daarmee zorgen zij gezamenlijk voor een herkenbare en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Dit betekent voor klanten van Kinderopvang Assen Oost dat zij de financiële en contractuele kant afhandelen met Plateau Kinderopvang.

Kinderopvang Assen Oost

0592-301993

kinderopvang@plateau-assen.nl