Voor en na schooltijd

De tijd op de basisschool is een belangrijk onderdeel van de dag van een kind. Voor en na school ontwikkelt uw kind zich echter ook. Wat doet uw kind na schooltijd? En wat heeft onze school hiervoor bijvoorbeeld geregeld met andere instanties?

In MFA Assen-Oost is een kinderopvang gevestigd. Dat betekent dat we een crèche, peuterschool en BSO in onze MFA hebben. We bieden dus opvang aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
Voor vragen omtrent Kinderopvang Assen Oost kunt u bellen met Plateau: 0592-301993 of mailen naar:
kinderopvang@plateau-assen.nl

Daarnaast kan uw kind na schooltijd ook deelnemen aan Naschoolse Activiteiten. Deze activiteiten worden gedurende het gehele jaar georganiseerd door Brede school gemeente Assen. Op de website https://www.nsa-assen.nl/assen/bredeschool/home kunt u veel info vinden over de Naschoolse Acitviteiten.