Onze ambitie

De afgelopen jaren hebben we een stevige koers ingezet m.b.t. het neerzetten van  kwalitatief goed onderwijs.  We hebben met name ingezet op het pedagogisch- en didactisch  klimaat en het scheppen van een veilige (leer-) omgeving. In het verslag van de inspectie is te lezen dat deze onderdelen  als positief beoordeeld zijn. Dit schooljaar zetten we verder in op o.a. verhogen van de eindopbrengsten, onderwijsbehoefte, leerlijnen en gepersonaliseerd leren. Stichting Primenius is zeer tevreden over deze ontwikkelingen en heeft het volste vertrouwen in de school. Op deze website kunt u onze speerpunten voor dit schooljaar lezen in het schooljaarplan.