Schooljaarplan

In het schooljaarplan staan de verbeter- en ontwikkelpunten beschreven. Het schooljaarplan is de leidraad voor het werken aan kwaliteit bij ons op school. De onderdelen van dit plan zijn gekozen met het oog op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en daarnaast altijd toekomstgericht.  

Bij de keuze en prioritering van deze trajecten is er rekening gehouden met zowel het schoolplan (vier jaren plan voor school), het inspectierapport, als de actuele ontwikkelingen binnen de school en onderwijskundige ontwikkelingen binnen Stichting Primenius, waar wij als school deel van uitmaken.

We hopen hiermee voor alle betrokkenen bij ons onderwijs, inzichtelijk gemaakt te hebben waar wij dit schooljaar onze prioriteit leggen. Het schooljaarplan wordt elke jaar geëvalueerd in het schooljaarverslag.