Schoolgids

Iedere school binnen onze Stichting maakt jaarlijks de schoolgids. Door middel van de schoolgids willen we enerzijds de ouders/verzorgers van de kinderen die nu reeds op de school zitten, en anderzijds ook de ouders van toekomstige leerlingen, uitleggen wat ze van de school kunnen verwachten wanneer ze hun kind(eren) aan ons toevertrouwen.
De schoolgids bestaat uit een algemeen deel en een praktisch deel. Het algemeen deel is voor alle scholen behorende tot de Stichting gelijk.

De schoolgidsen van onze school kunt u hier aan de linkerzijde downloaden en/of bekijken.