Visie Identiteit Vredeveldschool

Identiteit

Op de Vredeveldschool halen we het beste uit leerlingen en professionals, geven we eigentijds onderwijs en zijn een plek waar we elkaar ontmoeten. We leiden onze leerlingen op om uitdagingen aan te kunnen gaan die we nu nog niet kennen. Als kinderen van school komen, zijn er banen die wij nu nog niet kennen, is de maatschappij anders dan nu. We zijn een ondernemende school die toekomstgericht kijkt en innovatief onderwijs biedt. 

Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar. De leerlingen voelen zich veilig en prettig bij ons waardoor ze het beste uit zichzelf kunnen halen. De kleinschaligheid van de school draagt bij aan het behalen van bovenstaande doelstellingen. 

Onze katholieke identiteit geeft richting aan de waarden en normen van waaruit wij het onderwijs verzorgen:

 • Respectvol omgaan met onze omgeving
 • De basis in de omgang met elkaar is vertrouwen
 • Ieder mens is uniek en gelijkwaardig
 • Gezamenlijkheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid 
 • Ons klimaat van geborgenheid, saamhorigheid en veiligheid vormt de basis voor leerlingen uit alle culturen

Wij begeleiden de kinderen naar een eigen levensopvatting, waarbij het opkomen voor de zwakkeren, het nastreven van gerechtigheid en het afwijzen van discriminatie en racisme belangrijk zijn.    
Wij staan open voor discussie en het bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen. Team, kinderen, ouders/verzorgers en omgeving weten waar we als school voor staan en waar we mee bezig zijn. 

De Vredeveldschool:

 • gaat ervan uit dat ieder kind uniek is
 • werkt aan de brede vorming van kinderen
 • zorgt voor een schoolklimaat waar begeleiding en onderwijs samengaan
 • stelt respect en vertrouwen in elkaar centraal
 • werkt volgens een eigen schoolconcept met eigen doelen en criteria, binnen de vastgestelde kaders
 • beschouwt ouders/verzorgers als partners
 • zorgt voor eigentijds katholiek onderwijs, op zoek naar eigen identiteit met ruimte voor persoonlijke invulling
 • investeert in middelen om het didactisch handelen en het leerproces te ondersteunen.