Missie

De Vredeveldschool is een katholieke school, deze grondslag vormt de basis van wie wij zijn. 

Op de Vredeveldschool doen we wat we zeggen. Dat vinden wij belangrijk. Wij staan ook voor kwalitatief goed onderwijs. Wij zijn samen verantwoordelijk voor elkaar, onze medemens en de maatschappij om ons heen. De leerlingen voelen zich veilig en prettig bij ons op school en wij dagen de leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. 

De kenmerken van onze school zijn de zorg en aandacht voor elkaar, de rust, de sfeer, de orde en de structuur. Deze worden uitgedrukt in zichtbare waarden en normen. Door deze waarden en normen versterken we onze herkenbaarheid, onze onderwijskundige en onze levensbeschouwelijke identiteit.

Wat  zijn onze waarden en normen:

  • Wij gaan respectvol om met onze omgeving.
  • De basis in de omgang met elkaar is vertrouwen.
  • Wij gaan uit van uniciteit van mensen waarbij gelijkwaardigheid voorop staat.
  • De sociale context vinden wij belangrijk. Hierin vormen gezamenlijkheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid belangrijke principes.
  • Wij zijn een open katholieke school waarin een klimaat van geborgenheid, saamhorigheid en veiligheid de basis vormt.

Passend bij onze stichting luidt ons mission statement: 
“De Vredeveldschool staat voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk gericht op de katholieke identiteit’’.