Kennismakingsgesprek en inschrijving

Indien u een basisschool zoekt voor uw kind dan zoekt u voor uw kind een basisschool die bij hem/haar past. Een school is immers een plek waar uw kind veel tijd doorbrengt om te leren, spelen en ontwikkelen. Om een goede indruk te krijgen van de Vredeveldschool kunt u geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek met directeur Anneke Voss-Abelen aanvragen. Onder het genot van een kop koffie of thee gaan we samen in gesprek. Bij dit gesprek is uw kind natuurlijk ook van harte welkom! Dit gesprek vindt plaats op school, want als u zich oriënteert op een geschikte school voor uw kind, hoort daar een bezoekje aan de school bij. U wilt weten, hoe het 'daarbinnen' toegaat en of de pedagogische visie en de sfeer passen bij uw beeld van opvoeden en bij de aard van uw kind.

Doel van het gesprek is elkaar te leren kennen en te onderzoeken of de Vredeveldschool voor uw kind(-eren) een goede school is. In het gesprek komt zowel de thuis- als schoolsituatie aan de orde en wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Ook is er volop tijd en aandacht om uw vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in wat uw kind beweegt, wat uw kind leuk vindt, wat uw kind goed kan en wat u denkt wat uw kind nodig heeft. Als u na het kennismakingsgesprek besluit dat uw kind naar de Vredeveldschool gaat dan krijgt u van ons een setje formulieren ter inschrijving mee en ander nuttig informatiemateriaal. De ervaring heeft geleerd dat een kennismakingsgesprek gemiddeld een uur in beslag neemt. 

Een afspraak maken voor een geheel vrijblijvend persoonlijk gesprek en een rondleiding kan via ons telefoonnummer 0592-317620 of via de mail vredeveldschool@primenius.nl.

Wij zien er naar uit om u te ontmoeten en in het kennismakingsgesprek een basis te leggen voor een goede samenwerking voor een mooie tijd voor uw kind(-eren) op de Vredeveldschool.


Met vriendelijke groet namens het team,

Anneke Voss-Abelen

Directeur Kindcentrum Vredeveldschool