Het team

Groepsindeling 2018-2019

Onderbouw

leerjaar 1-2-3

Middenbouw

leerjaar 4-5

Bovenbouw

leerjaar 6-7-8

Maandag

Malon en Carla​

José​

Sandra​

Dinsdag

Malon en Carla​

José

Sandra​

Woensdag

Malon en Carla​

Marieke​

Sandra​

Donderdag 

Malon en Elise​

Marieke​

José​

Vrijdag

Malon en Elise​

Marieke​

José​

Aanvullende informatie

Directeur Anneke Voss-Abelen is iedere week 3 dagen op de Vredeveldschool aanwezig. De dagen waarop zij daadwerkelijk op school aanwezig  is, is afhankelijk van bijeenkomsten/vergaderingen/cursussen e.d. In de nieuwsbrief staat per week vermeld wanneer zij op school aanwezig is.

Intern begeleider Lia Alting is iedere week op de Vredeveldschool aanwezig. In de even weken op de maandag en dinsdag. In de oneven weken op de woensdag. De exacte werkdagen kunt u vinden op onze nieuwsbrief en op het prikbord naast haar kantoor.

Voorstellen team:

Malon Mars

Mijn naam is Malon Mars.  In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met sporten en dan met name met volleybal. Naast het zelf spelen van het spelletje, ben ik ook trainer/coach van een jeugdteam. Verder houd ik van natuur, wandelen en lekker eten met vrienden en familie. Dit schooljaar ben ik werkzaam op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in groep 1/2/3. Op de maandag en dinsdag werk ik samen met Carla en op de donderdag en vrijdag samen met Elise. De openheid, eerlijkheid, spontaniteit en het enthousiasme van de kinderen geeft me een grote glimlach op mijn gezicht. Iedere dag is weer anders en daar kan ik ontzettend van genieten. Ik heb erg veel zin in dit nieuwe schooljaar; we gaan er met z’n allen een heel mooi jaar van maken!

Elise Eijsbergen

Ik ben Elise Eijsbergen. Op 30 mei 1983 ben ik geboren in Rotterdam en ik woon sinds een aantal jaren in Groningen. Ik woon hier samen met mijn vriend en ons dochtertje. Mijn hobby’s zijn reizen, tuinieren, koken en bakken. 

Ik werk op woensdag, donderdag en vrijdag als leerkracht in groep 1/2/3.

De afgelopen jaren heb ik in verschillende groepen les gegeven. Op de Vredeveldschool heb ik met veel plezier twee jaar in de kleutergroep gewerkt, daarna in groep 3. Maar nu ga ik een nieuwe uitdaging aan in leerjaar 1/2/3  waar ik heel veel zin in heb! We gaan er met elkaar een mooi schooljaar van maken en uiteraard is mijn gitaar ook weer van de partij

Carla Nigten - van Hoften

Sinds september 2017 ben ik op maandag, dinsdag en woensdag de juf van groep 1 en 2. Ik ben al heel lang werkzaam in het onderwijs en heb destijds nog de oude opleiding voor kleuterleidsters gevolgd, dat zegt ook iets over mijn leeftijd.

Dit schooljaar ben ik samen met Malon en Elise leerkracht van leerjaar 1/2/3. We draaien iedere dag met 2 leerkrachten deze groep. Hierdoor kunnen we heel goed aansluiten bij de ontwikkeling van iedere leerling.

Ik geniet nog elke dag van het contact met de kinderen. Ik probeer ze met behulp van een gevarieerde leeromgeving uit te dagen om op ontdekkingsreis te gaan. Zo worden ze enthousiast om de wereld  te onderzoeken.  Mijn taak is om hun zelfvertrouwen te vergroten, zodat ze steeds een stapje verder zullen gaan en veel leren.

Vooral in de onderbouw gaat de ontwikkeling van het kind heel snel en dat is prachtig om te zien.

Ik wil graag samen met mijn collega's én met u als ouder/verzorger de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk begeleiden. Dus als u tips of ideeën heeft, spreek mij gerust aan.

Marieke Hubers

Mijn naam is Marieke Hubers. Dit schooljaar werk ik op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 4-5. 

Ik werk ruim twintig jaar in het onderwijs. Lesgeven blijf ik boeiend vinden. Ik heb op verschillende scholen en in diverse groepen gewerkt. De Vredeveldschool ontwikkelt zich voortdurend en biedt betekenisvol onderwijs. We werken aan een brede, stabiele toekomst van onze leerlingen. Juist dat geeft mij energie! 

Over mijzelf; met mijn gezin doe ik graag leuke, grappige en gezellige dingen te doen. Ik vind het leuk om te lezen, loop veel met onze hond, werk graag in de tuin en sta klaar voor een ander. Als vrijwilliger bij een kinderboerderij ben ik actief betrokken bij de verzorging van schapen, kippen en konijnen.

Tot slot wil ik benadrukken dat ik de samenwerking tussen ouder, leerling, leerkracht heel belangrijk vind. Zo komen we tot het beste onderwijs voor ieder kind. Daar doen we het voor!

José Ziengs-Lubben

Mijn naam is José Ziengs.  Sinds 2001 ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik heb op twee verschillende scholen binnen de stichting gewerkt. De eerste jaren heb ik vooral de bovenbouw gehad. De laatste zes jaar werkte ik in een combinatiegroep 3-4-5.
Dit schooljaar werk ik voor het eerst op de Vredeveldschool. Samen met juf Marieke ben ik leerkracht in groep 4-5. Daar werk ik op de maandag en dinsdag. Op de donderdag en vrijdag werk ik in groep 6-7-8 samen met juf Sandra. 

Naast juf ben ik de vrouw van Bernard. Samen hebben we drie kinderen. Twee meiden en een jongen.
In mijn vrije tijd lees ik graag een boek of ben ik in de tuin te vinden. Daarnaast zwem ik graag en houd ik van reizen en lekker eten!

De eerste contacten met de kinderen, ouders en het team heb ik als zeer positief ervaren. De openheid en de betrokkenheid die ik heb mogen zien en ervaren maakt dat ik erg veel zin in het komend schooljaar heb!

Sandra Poppen

Mijn naam is Sandra en ik ben al enkele jaren leerkracht van groep 6-7-8 op de Vredeveldschool. Hiervoor heb ik op verschillende scholen gewerkt binnen onze stichting, vaak in de bovenbouw. Van al deze scholen heb ik verschillende dingen meegenomen en probeer deze samen te voegen op de Vredeveldschool. Het contact met de kinderen vind ik erg fijn, ik streef ernaar dat elk kind zich prettig voelt op school en zichzelf durft te zijn. Iedereen is wel ergens goed in en we kunnen elkaar helpen met onze talenten. Ik houd van een grapje hier en daar in klas maar hard werken hoort er ook bij.

Verder ben ik getrouwd met Henk en hebben we samen twee zoontjes. Als huisdieren hebben we een hond en een kat. Wandelen met mijn gezin is iets wat ik graag doe. Verder houd ik van een filmpje kijken en gezellig met familie zijn.

Open communicatie met ouders en kinderen vind ik erg belangrijk en de deur staat dus ook altijd open!

Anneke Voss-Abelen

Mijn naam is Anneke Voss-Abelen,  sinds januari 2014 ben ik met veel plezier en enthousiasme leidinggevende van de Vredeveldschool. Sinds 1989 ben ik werkzaam in het onderwijs. In het begin als fulltime groepsleerkracht daarna heb ik de lesgevende taken gecombineerd met de taken zoals waarnemend directeur en als intern begeleider. Vanaf augustus 2010 tot en met december 2013 heb ik op diverse scholen binnen de stichting gewerkt als meerschools intern begeleider.

Ik vind het belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich gezien en gewaardeerd voelen op de Vredeveldschool. Daarnaast vind ik betrokkenheid en goede communicatie erg belangrijk. Als team hebben we de mooie taak om ervoor te zorgen dat alle kinderen van de Vredeveldschool opgroeien tot zelfstandige en krachtige mensen.