Geloof

De Vredeveldschool is een school op katholieke grondslag. Vanuit deze levensbeschouwing ondersteunen we het kind bij zijn ontwikkeling naar volwassenheid waarin het respectvol samenleven met andere religies en culturen een onderdeel is. Met deze kennis en bewustwording kan het kind een waardevolle bijdrage leveren aan een liefdevolle samenleving. 

Binnen onze levensbeschouwing past aandacht voor de overige wereldgodsdiensten. Hierdoor leren kinderen hun eigen weg te vinden in een multiculturele samenleving.

Wij geven uiting aan de katholieke grondslag door alle leerlingen te betrekken bij de katholieke vieringen. Een rode draad in ons onderwijs wordt gevormd door de methode Trefwoord. Met behulp van Trefwoord willen we kinderen meegeven wat vanuit levensbeschouwelijke verhalen en tradities van waarde kan zijn voor de identiteitsontwikkeling.