Geloof

De Vredeveldschool is een school op katholieke grondslag. Vanuit deze levensbeschouwing ondersteunen we het kind bij zijn ontwikkeling naar volwassenheid waarin het respectvol samenleven met andere religies en culturen een onderdeel is. Met deze kennis en bewustwording kan het kind een waardevolle bijdrage leveren aan een liefdevolle samenleving. 

Binnen onze levensbeschouwing past aandacht voor de overige wereldgodsdiensten. Hierdoor leren kinderen hun eigen weg te vinden in een multiculturele samenleving.

Wij geven uiting aan de katholieke grondslag door alle leerlingen te betrekken bij de katholieke vieringen en de katholieke geloofsgemeenschap. De Vredeveldschool heeft een goede en open relatie met de parochie Assen.

Wat leren kinderen vanuit onze levensbeschouwing op de Vredeveldschool:

  • kinderen verder leren kijken dan hun eigen horizon
  • kinderen leren omgaan met de vragen van het leven
  • kinderen krijgen een oriëntatie mee op waarden en normen
  • kinderen leren een bewustzijn ontwikkelen ten aanzien van levensbeschouwelijke vragen
  • kinderen leren zelf een keuze te maken met betrekking tot de eigen levensbeschouwing.

Het geloof staat in nauwe verbinding met de werkelijkheid om ons heen. Op de Vredeveldschool nodigen we uw kind uit om op ontdekkingsreis te gaan in de wereld van levensbeschouwing, traditie en religie. Wij werken met de methode ‘Hemel en Aarde`, waarin (spirituele) thema’s aan de orde komen. In de lessen oefenen we met de thema’s vertrouwen, communiceren, verbinden, verwonderen, verbeelden, omgaan met traditie en het ordenen van de wereld om ons heen. 

Kortom: we willen het leven in al haar facetten beleven!