Over ons

U bent hier wellicht op zoek naar een passende school voor uw kind(eren) en wilt een eerste indruk van de Vredeveldschool of u heeft al kinderen op de Vredeveldschool en zoekt extra informatie. Deze website is bedoeld om u op weg te helpen en uw vragen te beantwoorden.

De Vredeveldschool is een school die in beweging is. Dat geldt ook voor onze website. Wij bouwen aan een nieuwe om u hiermee een goede indruk van onze werkwijze en sfeer te geven. Een school is echter meer dan een website, en dat laten we u graag ervaren op de school zelf. 

We nodigen u uit om zelf onze nieuwe school met moderne onderwijsconcepten te ervaren en te komen bekijken. Wij maken deel uit van het MFA-gebouw dat in Assen-Oost gerealiseerd is en in januari 2017 in gebruik is genomen. Het is een modern gebouw dat volledig is aangepast aan de wensen van deze tijd. Kortom een inspirerende plek! 

De Vredeveldschool heeft een katholieke grondslag, wat impliceert dat kinderen van álle levensbeschouwingen welkom zijn en dat we met en van elkaar leren. Deze verschillen laten de kinderen groeien, zowel als leerling als in hun mens-zijn. In onze schoolgids staat uitgelegd hoe wij dit in de dagelijkse praktijk vorm geven. Een team goed opgeleide leerkrachten staan elke dag voor de kind(eren) klaar om ze te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij stimuleren het kind te ontdekken wie hij/zij is, wat hij/zij kan en het beste te geven wat in hem/haar zit.

Dit is de kracht van de Vredeveldschool: persoonlijke aandacht voor ieder kind en voor zijn/haar omgeving! 

Namens het team Vredeveldschool,

Anneke Voss-Abelen
Lodactie-directeur

Missie

De Vredeveldschool is een katholieke school, deze grondslag vormt de basis van wie wij zijn. 

Op de Vredeveldschool doen we wat we zeggen. Dat vinden wij belangrijk. Wij staan ook voor kwalitatief goed onderwijs. Wij zijn samen verantwoordelijk voor elkaar, onze medemens en de maatschappij om ons heen. De leerlingen voelen zich veilig en prettig bij ons op school en wij dagen de leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. 

De kenmerken van onze school zijn de zorg en aandacht voor elkaar, de rust, de sfeer, de orde en de structuur. Deze worden uitgedrukt in zichtbare waarden en normen. Door deze waarden en normen versterken we onze herkenbaarheid, onze onderwijskundige en onze levensbeschouwelijke identiteit.

Wat  zijn onze waarden en normen:

  • Wij gaan respectvol om met onze omgeving.
  • De basis in de omgang met elkaar is vertrouwen.
  • Wij gaan uit van uniciteit van mensen waarbij gelijkwaardigheid voorop staat.
  • De sociale context vinden wij belangrijk. Hierin vormen gezamenlijkheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid belangrijke principes.
  • Wij zijn een open katholieke school waarin een klimaat van geborgenheid, saamhorigheid en veiligheid de basis vormt.

Passend bij onze stichting luidt ons mission statement: 
“De Vredeveldschool staat voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk gericht op de katholieke identiteit’’.

 

Lees verder »

Geloof

De Vredeveldschool is een school op katholieke grondslag. Vanuit deze levensbeschouwing ondersteunen we het kind bij zijn ontwikkeling naar volwassenheid waarin het respectvol samenleven met andere religies en culturen een onderdeel is. Met deze kennis en bewustwording kan het kind een waardevolle bijdrage leveren aan een liefdevolle samenleving. 

Binnen onze levensbeschouwing past aandacht voor de overige wereldgodsdiensten. Hierdoor leren kinderen hun eigen weg te vinden in een multiculturele samenleving.

Wij geven uiting aan de katholieke grondslag door alle leerlingen te betrekken bij de katholieke vieringen en de katholieke geloofsgemeenschap. De Vredeveldschool heeft een goede en open relatie met de parochie Assen.

Wat leren kinderen vanuit onze levensbeschouwing op de Vredeveldschool:

  • kinderen verder leren kijken dan hun eigen horizon
  • kinderen leren omgaan met de vragen van het leven
  • kinderen krijgen een oriëntatie mee op waarden en normen
  • kinderen leren een bewustzijn ontwikkelen ten aanzien van levensbeschouwelijke vragen
  • kinderen leren zelf een keuze te maken met betrekking tot de eigen levensbeschouwing.

Het geloof staat in nauwe verbinding met de werkelijkheid om ons heen. Op de Vredeveldschool nodigen we uw kind uit om op ontdekkingsreis te gaan in de wereld van levensbeschouwing, traditie en religie. Wij werken met de methode ‘Hemel en Aarde`, waarin (spirituele) thema’s aan de orde komen. In de lessen oefenen we met de thema’s vertrouwen, communiceren, verbinden, verwonderen, verbeelden, omgaan met traditie en het ordenen van de wereld om ons heen. 

Kortom: we willen het leven in al haar facetten beleven!

Lees verder »