Vertrouwenspersonen

Het bestuur van de Stichting Primenius heeft voor haar 33 scholen twee vertrouwenspersonen aangesteld. Indien u bij de leraar en directeur geen mogelijkheid ziet voor een oplossing kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

1.  Hans Becherer, Boven Oosterdiep 3, 9641 JM Veendam. Telefoonnummer 0598 - 616382

2. Annie Wemer, De Lange Jacht 9, 9244 HM Beetsterzwaag. Telefoonnummer 06 - 19492023