Vertrouwenspersonen

Het bestuur van de Stichting Primenius heeft voor haar 33 scholen twee vertrouwenspersonen aangesteld. Indien u bij de leraar en directeur geen mogelijkheid ziet voor een oplossing kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

1.  Dhr. Willem Hulshof, mailadres: info@dekwestie.nl Telefoonnummer: 06-29044198

2. Mevr. Annie Wemer, Telefoonnummer 06 - 19492023