Organisatie

De organisatie van onze school bestaat uit verschillende onderdelen, zoals het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging. Bovendien zijn wij onderdeel van de Stichting Primenius. Deze partijen dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden. Door overleg en overeenstemming stellen we de koers van onze school vast.

De organisatie van de school met betrekking tot de groepen is in de lijn van onze ontwikkeling.

We gaan steeds meer groepsdoorbrekend werken. Daarom voegen we steeds meer groepen samen en kijken steeds meer naar de ontwikkeling van het individuele kind. Dat betekent concreet in de praktijk dat bijvoorbeeld een kind van leerjaar 4 instructie m.b.t. rekenen kan krijgen met kinderen van leerjaar 5 of 6.

We kijken wat ieder kind nodig heeft aan instructie en ondersteuning. We gaan daarom qua organisatie ook naar een meer flexibele vorm. We houden daarbij goed in de gaten dat ieder kind wel een basisgroep heeft waarin hij/zij geplaatst is.

We vinden het samen leren erg belangrijk. Daarom leren de kinderen op de Vredeveldschool ook veel met en van elkaar.