UnitRekenen

De Vredeveldschool  is een basisschool met inspirerend eigentijds onderwijs. Wij werken met het vak rekenen niet meer met jaargroepen in vaste lokalen, maar met units.  Dat betekent dat de leerlingen van de Vredeveldschool in hun eigen basisgroep blijven. Maar alle kinderen vanaf groep 3 krijgen vanaf maart 2018 op hun eigen niveau rekenonderwijs met leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. Het rekenen wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. 

Met de keuze voor het werken in units komen we tegemoet aan onze sterke wens om nog meer en beter om te gaan met verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groepssamenstellingen. Dit is slechts één van de vele voordelen voor het kiezen van het werken in units.