Thematisch onderwijs

Op de Vredeveldschool werken we schoolbreed gedurende het gehele schooljaar aan thema’s. Binnen een thema integreren we meerdere vakken: we kunnen er zowel de basisvakken (taal, rekenen, Engels) als zaak- en expressievakken prima in kwijt. Kinderen werken op hun eigen niveau aan hetzelfde project: individueel, in groepjes en klassikaal. Tegelijkertijd werken ze aan hun 21st century skills: ze leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, leren probleemoplossend denken, zijn creatief en kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren met elkaar.