Leren met een iPad

Digitale middelen en de iPad ondersteunen in toenemende mate het basisonderwijs. In 2020 leren kinderen ook buiten de school en voornamelijk met een tablet en educatieve software. 
Digitale middelen ondersteunen het leerproces goed  en helpen om het onderwijs te verbeteren. 


De iPad is een ondersteunend middel in het eigentijdse onderwijs. Digitale leermiddelen stemmen zich af op de individuele behoeften van het  kind en geven het kind mogelijkheden om zelf keuzes te maken. Ook de leerkracht kan dankzij deze middelen het onderwijs beter afstemmen per kind.

Wij spreken van ‘eigentijds onderwijs’. Dit is een moderne, sterk ervaringsgerichte manier van onderwijs geven, waarbij kinderen veel keuzes zelf kunnen maken. De kinderen en hun leerproces staan centraal.


Digitale middelen geven de kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken (zoals een instructiefilmpje vaker bekijken of overslaan) en leerdoelen af te vinken. Hierdoor kan een kind meer invloed uitoefenen op zijn/haar leerproces. De leerkracht verdeelt zijn/haar aandacht over de groep; met kinderen die zelfstandig kunnen werken is minder vaak een gesprek, met kinderen die meer hulp kunnen gebruiken heeft de leerkracht vaker een gesprekje. Dit biedt de mogelijkheid om het onderwijs af te stemmen per  kind.

Kinderen vinden het werken met de digitale leerlijn prettig en de leeropbrengsten zijn gemiddeld gelijk of hoger. Het leerproces van de kinderen en het onderwijs staan centraal en ICT wordt gezien als middel. De iPad is gekozen als middel om het onderwijs op de Vredeveldschool te ondersteunen.

De  iPad gaat mee  naar huis en kan ook daar gebruikt worden. Het is de bedoeling dat alle kinderen in groep 3 t/m 8 de beschikking krijgen over een ‘eigen’ iPad. Aan de ouders wordt door de Stichting van de school een aanbod gedaan om middels een vrijwillige huurkoopregeling een iPad aan te schaffen voor hun kind(eren).

Uiteraard draagt de school er zorg voor dat alle kinderen de lessen kunnen volgen en gebruik kunnen maken van de ondersteunende middelen die daarvoor nodig zijn, ongeacht of ze in dit geval de iPad in eigen bezit hebben of niet. 

Bent al in het bezit van een iPad, of u wenst zelf een iPad aan te schaffen, dan mag de eigen iPad (iPad 2 of hoger in een goede beschermhoes) gebruikt worden. Voordat uw kind met de eigen iPad op school kan werken moeten er een aantal handelingen worden verricht. Dit kunt u zelf doen middels de handleiding eigen iPad aanmelden. Op de iPad komt dan de app Meraki MDM, die die zorgt dat de iPad de netwerksleutel van school, snelkoppelingen en apps krijgt. Mocht dit niet lukken dan kunt u of uw kind dit aangeven bij de leerkracht.


Voor meer informatie over de aanschaf van de iPad, eigentijds onderwijs en afbetalingsregelingen en handleidingen etc. kunt u contact opnemen met Anneke Voss, directeur van de Vredeveldschool. Ook op de website van Primenius (de stichting waaronder de Vredeveldschool valt) vindt u veel informatie over de iPad regeling. 

 

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius

  • iPad servicenummer: 0597-743100
  • Bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden kun u de voicemail inspreken. 

Op de voicemail graag te allen tijden inspreken: school, naam leerling, vraag/probleem, telefoonnummer.

>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl