Groepsdoorbrekend werken

Aan de basisvaardigheden rekenen, taal, spelling en lezen wordt veel aandacht besteed. Dit gebeurt vooral 's morgens. Er wordt steeds meer groepsdoorbrekend gewerkt, waardoor ieder kind op zijn of haar eigen niveau kan werken. We houden de instructiegroepen klein, waardoor er heel gericht instructie gegeven kan worden. Na de instructie kunnen de kinderen zelfstandig aan het werk. De leerkracht begeleidt het zelfstandig werken. Uiteraard wordt er, waar nodig, verlengde instructie of pre teaching gegeven. Wij vinden het een goede zaak dat binnen het onderwijs veel gedaan wordt aan het verminderen van achterstanden, maar aandacht voor het uitbouwen van een voorsprong mag niet worden vergeten. Binnen ons schoolconcept ,gepersonaliseerd leren, is er aandacht voor beide aspecten. Juist doordat we groepsdoorbrekend werken, werkt ieder kind op zijn of haar eigen niveau. Als een niveau bereikt is, gaat het kind verder. Door tussentijds vooruit te toetsen en deze resultaten vast te leggen in het leerlingvolgsysteem, zorgen wij er voor dat ieder kind op zijn of haar niveau blijft werken. Daarnaast zijn er vaste toetsmomenten gekoppeld aan het rapport. Door op deze manier te werken blijven we kinderen uitdagen, ze kunnen immers verder. Ook kun we kinderen die meer herhaling en oefening nodig hebben dit binnen de bestaande structuur geven. Je bent geen uitzondering meer, iedereen werkt immers in groepjes.