Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren op de Vredeveldschool gaat een stap verder dan differentiëren. Op basis van het dagelijkse werk en de inzet van formatieve toetsresultaten – bijvoorbeeld met behulp van een diagnostische instaptoets – bepaalt de groepsleerkracht op welke manier een leerling de komende tijd het beste verder kan leren. Toetsen worden bij aanvang én tijdens het leerproces ingezet om van te leren, niet alleen achteraf om te toetsen wat een leerling heeft opgestoken van een hoofdstuk.

Op deze manier krijgt iedere leerling een eigen, gepersonaliseerde leerroute. Daarna bepaalt de leerling samen met de groepsleerkracht doorgaans zelf hoe en in welk tempo hij zijn leerroute doorloopt. Ook hierbij wordt gekeken wat een leerling zelf aan kan.

De personalisatie van de leerstof zit met name in de moeilijkheidsgraad en leerstijl – deze is afgestemd op de individuele leerling. Daarnaast gaat deze vorm van onderwijs vaak gepaard met de inzet van ICT. Op de Vredeveldschool wordt het onderwijs ondersteund door het gebruik van de iPad als middel. Op basis van de verzamelde data wordt het leermateriaal realtime aangepast aan wat – op dat moment – het beste bij een leerling past. De software houdt daarbij rekening met het niveau (de moeilijkheidsgraad), de leerstijl en de voorkeuren (verschillende oefen- en instructievormen) van de leerling. Hierbij blijven de bevindingen, de observaties van de leerkracht, gebruik van concreet en aanschouwelijk materiaal en het dagelijks werk van de leerling heel belangrijk. Op deze wijze sluit het leerproces zo nauw mogelijk aan op de individuele leerbehoeften van leerlingen. Hoe meer er bekend is over het leergedrag van leerlingen, hoe beter het leermateriaal op individuele behoeften en voorkeuren kan worden afgestemd.