Feed bekijken

Laatste nieuwsbrieven

Tijdens dit schooljaar is onze school gestart met een nieuw communicatiemiddel naar ouders, te weten Social Schools. Via Social Schools wordt er wekelijks een nieuwsbrief gegenereerd van alle geplaatste nieuwsitems. Hierdoor is de reguliere nieuwsbrief komen te vervallen.

Schoolprofiel

Ons schoolprofiel is hier te lezen.

Indien deze link niet werkt kunt u ons schoolprofiel vinden onder het kopje "Onze school".